Anna Morottaja, opiskelijana 2016-2017 ja 2019-2020

Yhdessä soittaminen ja laulaminen olivat opiskeluvuoteni hienoimpia hetkiä. Yhtyesoittoa ohjattiin alusta loppuun asti, joten koimme paljon onnistumisia ja yhdessä tekemisen iloa. Saimme myös tutustua itsellemme uusiin soittimiin. Merkittävä kurssi oli myös laulutunnit eli äänenkäyttö. Ensimmäisestä tunnista alkaen koin ahaa-elämyksiä ja opin tuntemaan ääntäni paremmin.

Maailman ensimmäinen livđelevy

Tärkeä oli myös Láhppon luođi/livđe ozus (kadonneen joiun/livđen haussa) -kurssi ja suvun livđeihin tutustuminen sen myötä. Tiesin jo ennen lukuvuoden 2016-17 musiikkiakatemian opintoja sukuni perinnemusiikin olemassaolosta. Kun sitten opintojen aikana syvennyin aiheeseen, hätkähdin, kuinka paljon suvun livđejä olikaan! Musiikillista sukupuuta piirtäessä viimeistään kirkastui se, että perinne on minua hyvin lähellä: isoisä sekä ainakin hänen siskonsa, veljensä ja äitinsä livđasivat. En koskaan tavannut isäni isää tai isoisää, mutta livđejen kautta olen ikään kuin tutustunut heihin. Perinteeseen perehtyminen Saamelaisessa musiikkiakatemiassa oli varmasti yhtenä inspiraation lähteenä ensimmäisen livđelevyn tekemisessä kesällä 2019. Ymmärsin, että juuri minun täytyi tehdä se levy, koska sukuni on kantanut tätä perinnettä vahvasti aiemminkin.

 

Raottavat oven menneisyyteen

Mielestäni perinteinen musiikki sisältää taiteen estetiikan lisäksi paljon tietoa. Sanoituksissa on esimerkiksi saamelaista filosofiaa. Niistä käy ilmi, mitä asioita pidettiin ennen tärkeänä ja miten monista asioista ajateltiin. Nyt jo edesmenneiden sukulaisten joiut ja livđet raottavat ovea menneeseen. On kuin selailisi vanhaa valokuva-albumia. Perinteinen musiikki tietysti myös yhdistää ihmisiä. Livđe oli vuoden 2019 Ijahis idjassa päälavalla. Inarinsaamenkieliset lapset ja aikuiset kuulivat omalla kielellään puolen tunnin keikan inarinsaamenkielisine spiikkeineen. Sillä on iso merkitys yhteisölle.

 

Hyödyllinen oppi

Hyödynnän Utsjoella saamiani oppeja monin tavoin. Opiskeluvuosi vahvisti itseluottamustani ja loi pohjaa muun muassa ensimmäisen levyni tekemiselle. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä toinen livđeä sisältävä levy yhdessä muiden livđaajien kanssa. Mukaan olen kaavaillut muun muassa Musiikkiakatemiassa opiskelleita muusikoita. Musiikkiakatemian ensimmäisen opiskeluvuoden aikana luotiin myös paljon suhteita saamelaiseen musiikkimaailmaan. Se on arvokasta, että on tuttuja, joilta voi kysyä neuvoja ja apua.

 

Vahvistaa ja voimaannuttaa

Tiesin jo ennen Saamelaisen musiikkiakatemian opintojani sukuni perinnemusiikin olemassaolosta. Opintojen aikana tein aiheeseen kokonaisvaltaisen sukelluksen ja hätkähdin, kuinka paljon livdeja olikaan! Samalla kirkastui se, että ne ovat niinkin lähellä: isän täti ja isoisäni livdasivat. Perinteeseen perehtyminen musiikkiakatemian tuella on ollut yhtenä inspiraationa ja motivoijana ensimmäisen livdelevyn tekemisessä. Juuri minun täytyi tehdä se levy, koska sukuni on kantanut tätä perinnettä vahvasti aiemminkin. En koskaan tuntenut isovanhempiani, mutta livden kautta olen saanut uuden mahdollisuuden tutustua heihin. Tämä vahvistaa ja voimaannuttaa.

 

Musiikki lujittaa saamelaisuutta

Taide on osa itsensä ilmaisua ja ajattelutapaa. Perinteinen musiikki sisältää ihmisten arvoja ja ajattelutapoja. Sanoituksissa on saamelaista filosofiaa: niitten pohjalta voisi kirjoittaa ajattelutavan, joka sulkisi sisäänsä mitä asioista ollaan ajateltu ja miten niitä arvotettu. Yhteisöllisyys on lisäksi kaiken aikaa keskiössä. Sukulaisten, usein nyt edesmenneiden, joiut ja livđet avaavat oven menneeseen. Vanhoja livđeja kuunnellessa on kuin vanhaa valokuva-albumia selailisi. Paljon tietoa sisältyy tähän ja muun muassa siksi on tärkeää pitää perinnemusiikki elävänä. Se yhdistää ihmisiä ja yhteinen perinne tuo eri saamelaisryhmät yhteen. Musiikki lujittaa identiteettiä ja saamelaisuutta. Livđea, jota ei paljoa ole kuultu, kuului nyt Idjojen lavalla. Sillä, että inarinsaamenkieliset lapset kuulivat omalla kielellään puolen tunnin keikan inarinsaamenkielisine spiikkeineen, on iso symbolinen arvo.

 

Hyödylliset opit

Hyödynnän Utsjoella saamiani oppeja monin tavoin. Opiskeluvuosi vahvisti itseluottamustani ja osaltaan edisti ensimmäisen levyni tekoprosessia. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä toinen livđe-levy tällä kertaa yhdessä muiden livđaajien kanssa. Mukana on muun muassa opiskelijoita musiikkiakatemiasta. Opiskelujen aikana rakentui monia yhteyksiä ja on arvokasta, että on tuttuja, keiltä vaikka kysyä apua.


Saamen musiikkiakatemian opiskelijatarinoita