Yhteistyökumppanit kuvina

Sámi musihkkaakademiija festivaali

Ensimmäinen Sámi musihkkaakademiija festivaali järjestetään 29.8. Utsjoella. Tapahtuma myös striimataan Sámi musihkkaakademiijan youtube sivulla. Festivaalin pääartistit ovat Saamelaisen musiikkiakatemian oppilaat, jotka astuvat lavalle omien soolo-ohjelmien ja ammattimuusikkojen kanssa.

Uutta saamenkielistä musiikkia

Saamelaisen musiikkiakatemian opiskelijat Aimo Aikio, Heli Aikio ja Anna Lumikivi julkaisevat uusia kappaleita, jotka he ovat tämän lukuvuoden aikana tehneet. Kappaleet on tehty saamelaismusiikin opintoihin kuuluvana valinnaisena projektina, jonka he ovat toteuttaneet lukuvuoden aikana. Projektissa opiskelijat ovat säveltäneet, sanoittaneet ja yhdessä muusikoiden kanssa tehneet sovitukset kappaleille. Tuloksena on kaksi inarinsaamenkielistä ja yksi koltansaamenkielinen kappale. Kappaleet alkavat soimaan YLE Sápmin radio-ohjelmissa ennen pääsiäistä ja myöhemmin keväällä kappaleet julkaistaan netissä.

Saamelaisen musiikiakatemian visio

Saamelainen musiikkiakatemia on ketterä, joustava ja monipuolinen saamelaismusiikin kouluttaja, joka järjestää saamelaismusiikin koulutusta räätälöiden erilaisia koulutuslinjoja, täydennyskoulutusta ja lyhytkursseja tarpeen mukaan.


Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Saamelainen musiikkiakatemia (Sámi musihkkaakademiija) hanke kehittää verkostoa, jonka tarkoituksena on säilyttää, vahvistaa ja kehittää perinteistä ja modernia saamelaismusiikkia.

Saamelaismusiikki

Saamelaismusiikin juuret ovat syvällä perinteisissä saamelaisissa vokaalimusiikkilajeissa, joita ovat kolttasaamelainen leu’dd, inarinsaamelainen livđe, pohjoissaamenkielinen luohti, kildininsaamelainen luv´dd, eteläsaamelainen vuelie ja luulajansaamelainen vuolle. Muuta saamelaismusiikkia perinteisten vokaalimusiikkilajien lisäksi löytyy kaikista mahdollisista musiikkigenreistä räpistä humppaan.

Lue lisää

Saamelainen musiikkiakatemia – opiskelijatarinoita: