Yhteistyökumppanit kuvina

Saamelaisen musiikiakatemian visio

Saamelainen musiikkiakatemia on ketterä, joustava ja monipuolinen saamelaismusiikin kouluttaja, joka järjestää saamelaismusiikin koulutusta räätälöiden erilaisia koulutuslinjoja, täydennyskoulutusta ja lyhytkursseja tarpeen mukaan.

Musiikista ammatti

Sámi musihkkaakademiija kouluttaa musiikin alan osaajia musiikkielämän kaikille osa-alueilla. Saamelainen perinteinen ja moderni musiikki kiinnostavat yhä laajemmin ympäri maailmaa, joten musiikkialalla onkin tarvetta monenlaiselle musiikin ammattilaiselle.

Lue lisää

Saamelaismusiikin koulutusohjelma

Sámi musihkkaakademiijan toiminnan perusta on korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin koulutusohjelma, joka perehdyttää opiskelijat perinteisiin saamelaisiin vokaalimusiikkilajeihin ja niiden paikallisiin erityispiirteisiin sekä laajasti koko musiikkialan toimintatapoihin.

Lue lisää


Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Saamelainen musiikkiakatemia (Sámi musihkkaakademiija) hanke kehittää verkostoa, jonka tarkoituksena on säilyttää, vahvistaa ja kehittää perinteistä ja modernia saamelaismusiikkia.

Saamelaismusiikki

Saamelaismusiikin juuret ovat syvällä perinteisissä saamelaisissa vokaalimusiikkilajeissa, joita ovat kolttasaamelainen leu’dd, inarinsaamelainen livđe, pohjoissaamenkielinen luohti, kildininsaamelainen luv´dd, eteläsaamelainen vuelie ja luulajansaamelainen vuolle. Muuta saamelaismusiikkia perinteisten vokaalimusiikkilajien lisäksi löytyy kaikista mahdollisista musiikkigenreistä räpistä humppaan.

Lue lisää

Saamelainen musiikkiakatemia – opiskelijatarinoita: