Perinteiset saamelaiset vokaalimusiikkilajit

Perinteisellä saamelaismusiikilla on useita perusperiaatteita, kuten se, että musiikillisen ilmaisun väline on ihmisääni, eikä soittimia ole käytetty. Toinen tärkeä tekijä on se, että musiikkia esitetään yksin, ilman toisia esittäjiä. Nämä periaatteet pitävät paikkansa myös perinteisessä saamelaismusiikissa. Perinteisiä saamelaisia vokaalimusiikkilajeja ovat kolttasaamelainen leu’dd, inarinsaamelainen livđe, pohjoissaamenkielinen luohti, kildininsaamelainen luv´dd, eteläsaamelainen vuelie ja luulajansaamelainen vuolle

Leu’dd

Kolttasaamelaisilla on monipuolinen musiikkiperinne, johon kuuluvat säestyksettömät kertovat kappaleet, joita kutsutaan leu’ddeiksi. Leu’ddien esittämisestä, leu’ddaamisesta käytetään verbiä leu’ddjed. Leu’ddit ovat pitkiä ja niissä on paljon sanoja. Leu´ddeissa kuvataan ihmisen elämän tapahtumia. Leu’ddeissa toistuu musiikillinen säe, sitä kerrataan ja varioidaan musiikillisesti ja siihen sovitetaan tekstiä.

Livđe

Inarinsaamelainen vokaalimusiikkiperinne joka on siirtynyt inarinsaamelaisissa suvuissa sukupolvelta toiselle suullisena perinteenä. Livđet ovat omistettuja lauluja eli livđellä  viitataan livđen kohteeseen ja kaikkeen mikä liittyy kohteeseen. Livđeissä toistuu musiikillinen säe, sitä kerrataan ja varioidaan musiikillisesti ja siihen sovitetaan tekstiä ja non-leksikaalisia tavuja.

Luohti

Pohjoissaamelainen vokaalimusiikkiperinne joka siirtyy pohjoissaamelaisissa suvuissa sukupolvelta toiselle suullisena perinteenä. Luohtit ovat omistettuja lauluja eli luohtilla viitataan joiun kohteeseen (juoiggalmas) ja kaikkeen mikä liittyy kohteeseen. Luohteissa toistuu musiikillinen säe, sitä kerrataan ja varioidaan musiikillisesti ja siihen sovitetaan tekstiä (dajahusat) ja joikutavuja. Luohtin esittämisestä käytetään verbiä juoigat, joikata. Suomeksi luohtista käytetään sanaa joiku.

Luv´dd

Kildininsaamelainen vokaalimusiikkiperinne. Luv´ddit ovat pitkiä ja kertovia ja niissä kuvataan kohteena olevan ihmisen elämän tapahtumia. Luv´ddeissa toistuu musiikillinen säe, sitä kerrataan ja varioidaan musiikillisesti ja siihen sovitetaan tekstiä. Luv´ddit ovat omistettuja lauluja eli niillä viitataan kohteeseensa ja kaikkeen mikä liittyy kohteeseen.

Vuelie

Eteläsaamelainen musiikkiperinne, joka on siirtynyt eteläsaamelaisissa suvuissa suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle. Vueliet ovat omistettuja lauluja eli vuoliella  viitataan vuelien kohteeseen ja kaikkeen mikä liittyy kohteeseen. Vuelieissä toistuu musiikillinen säe, sitä kerrataan ja varioidaan musiikillisesti ja siihen sovitetaan tekstiä ja non-leksikaalisia tavuja.

Vuolle

Luulajansaamelainen vokaalimusiikkiperinne, joka on siirtynyt luulajansaamelaisissa suvuissa suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle. Vuollet ovat omistettuja lauluja eli vuolleilla viitataan vuollen kohteeseen ja kaikkeen mikä liittyy kohteeseen. Vuolleissa toistuu musiikillinen säe, sitä kerrataan ja varioidaan musiikillisesti ja siihen sovitetaan tekstiä ja non-leksikaalisia tavuja.

Kirjoittanut Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Anna Morottaja, opiskelijana 2016-2017 ja 2019-2020

”Mielestäni perinteinen musiikki sisältää taiteen estetiikan lisäksi paljon tietoa. Sanoituksissa on esimerkiksi saamelaista filosofiaa. Niistä käy ilmi, mitä asioita pidettiin ennen tärkeänä ja miten monista asioista ajateltiin. Nyt jo edesmenneiden sukulaisten joiut ja livđet raottavat ovea menneeseen. On kuin selailisi vanhaa valokuva-albumia. Perinteinen musiikki tietysti myös yhdistää ihmisiä. Livđe oli vuoden 2019 Ijahis idjassa päälavalla. Inarinsaamenkieliset lapset ja aikuiset kuulivat omalla kielellään puolen tunnin keikan inarinsaamenkielisine spiikkeineen. Sillä on iso merkitys yhteisölle.”