Sámi allaskuvlan musiikin opetus

Norjan Kautokeinossa sijaitsevassa Saamelaisessa korkeakoulussa koulutetaan varhaiskasvattajia ja opettajia. Saamelainen musiikkiakatemia tuottaa korkeakoululle laadukasta musiikinopetusta, jota annetaan periodiopetuksena.

Räätälöity koulutus

Sámi allaskuvlan kasvatusalan opiskelijoille räätälöidään oma koulutuspaketti, joka toteutetaan lähiopetuksena. Tämä kokonaisuus lisää musiikkikasvatuksen tasoa ja määrää Sámi allaskuvlassa. Opetussisällössä otetaan huomioon perinteiset saamelaiset vokaalimusiikkilajit ja musiikkipedagogiikka. Harjoitusympäristönä toimivat saamenkieliset päiväkodit ja koulut. Opetuksessa käytetään hyödyksi digitaalisia apuvälineitä.

Uutta ja uudistettua materiaalia

Ensimmäinen Utsjoella lähiopetuksena toiminut koulutusviikko järjestettiin marraskuussa 2018. Viikon aikana tehtiin uutta oppimateriaalia varhaiskasvatukseen, soviteltiin vanhaa materiaalia uuteen muotoon, harjoiteltiin varhaiskasvatukseen tarkoitettua materiaalia ja äänitettiin demot lastenlauluista.

Saamelaismusiikkia kouluihin

Koulutus vaikuttaa siihen, että musiikkikerhotoiminta ja saamelaismusiikin opettaminen lastentarhoissa ja kouluissa lisääntyy ja niiden laatu paranee.

 

Saamelainen laulamassa

Lisätietoa Sámi allaskuvlan musiikinopetuksesta

Annukka Hirvasvuopio-Laiti

Tohtorinkoulutettava
puh. +47 78 44 85 23
annukka.hirvasvuopio-laiti@samiskhs.no