Saamelaismusiikin koulutusohjelma

Saamelaisen musiikkiakatemian toiminnan perusta on korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin koulutusohjelma, joka perehdyttää opiskelijat perinteisiin saamelaisiin vokaalimusiikkilajeihin ja niiden paikallisiin erityispiirteisiin sekä laajasti koko musiikkialan toimintatapoihin.

Asiantuntevat kouluttajat

Koulutuksen opettajina toimivat sekä vakituiset opettajat että vierailevat saamelaismusiikin asiantuntijat. Musiikin koulutuksessa opitaan musiikinteoriaa, laulua, eri instrumenttien soittamista, yhteissoittoa ja uuden musiikin säveltämistä. Perinteisiä saamelaisia vokaalimusiikkilajeja opetetaan esittämään sekä perinteisesti, että eri instrumentteihin sovitettuna.

Muusikko yrittäjänä

Koulutuksessa opitaan perinteisestä yrittäjyydestä kuin myös kulttuuriyrittäjyydestä. Koulutus antaa lähtökohdat sisällön tuottamiseen, markkinointiin ja yrityksen hallinnoimiseen. Koulutus antaa mahdollisuuden toimia musiikin alalla ja antaa valmiuksia oma yrityksen perustamiseksi.

Jatkavat opinnot

Saamelainen musiikkiakatemia on järjestänyt kolme kertaa vuoden kestävän saamelaismusiikin perusopinnot. Opiskelijoita ohjelmassa on ollut yhteensä 22. Lukuvuonna 2019-2020 järjestetään ensimmäisen kerran saamelaismusiikin jatkavat opinnot, jotka syventävät osaamista saamelaismusiikin alalla tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa. Opetustarjonnasta voi valita solistilinjan tai muusikkolinjan. Ohjelma antaa hyvät eväät hakeutua musiikin jatko-opintoihin.

Solistilinja ja muusikkolinja

Solistilinja painottuu perinteiseen ja moderniin saamelaismusiikkiin ja lopputyö on oman soolokonsertin suunnittelu ja toteutus yhdessä kokeneiden muusikkojen kanssa. Muusikkolinja painottuu muusikon taitojen kehittämiseen.

Muusikon perustutkinto

Jatkavat opinnot antavat opiskelijoille valmiuksia osallistua toisen asteen musiikkialan perustutkinnon näyttötutkintoon tai sen osiin Keski-Pohjanmaan konservatoriossa, joka on Saamelaisen musiikkiakatemian yhteistyökumppani.

Lisätietoa koulutuksesta

Anna Näkkäläjärvi-Länsman

johtava opettaja
puh. +358 50 409 3988
anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi

Ota yhteyttä

Lukuvuonna 2019-2020 Sámi musihkkaakademiijassa saamelaismusiikin koulutusojelman jatkavat opinnot. Koulutus toteutetaan kahtena linja, solistilinjana ja muusikkolinjana. Solistilinjalla lähiopetusjaksoja noin kuukausittain 4-5 päivää kerrallaan, muusikkolinja tekee yhteistyötä Utsjoen lukion kanssa.

Opetussuunnitelmat


Opiskelijatarinoita