Saamelaislukio ja musiikki

Saamelainen musiikkiakatemia tarjoaa toisen asteen musiikin kursseja Utsjoen saamelaislukion kanssa. Molemmilla osapuolilla on vahva halua lisätä tulevaisuudessa musiikin ja erityisesti saamelaismusiikin kurssitarjontaa.

Tarjonta 2019-2020

Saamelaisen musiikkiakatemian Utsjoen lukioon lukuvuonna 2019-2020 integroimat kurssit ovat moderni saamelaismusiikki soittaen, laulaen ja joikaten 1-2, säveltapailu ja teoria ja instrumenttiopinnot kitarasta tai bassosta.

Moderni saamelaismusiikki soittaen, laulaen ja joikaten 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu moderniin saamelaiseen musiikkiin ja perinteiseen musiikkiin osana sitä. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia saamelaismusiikista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa saamelaismusiikin tulkitsijana ja tekijänä. Opiskelija saa myös kokemuksen perinteisen saamelaismusiikin käyttämisestä modernissa kontekstissa. Kurssilla tutustutaan moderniin saamelaismusiikkiin.

Moderni saamelaismusiikki soittaen, laulaen ja joikaten 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia saamelaismusiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia saamelaismusiikista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa saamelaismusiikin tulkitsijana ja tekijänä. Opiskelija jatkaa perinteisen saamelaismusiikin käyttämistä modernissa kontekstissa ymmärtäen sen muuttumista tässä ajassa. Kurssilla tutustutaan moderniin saamelaismusiikkiin. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Säveltapailu ja teoria

Kurssin tavoitteena on oppia musiikin teoreettisia lainalaisuuksia ja säveltapailutaitoja, jotka tukevat kaikenlaista musisointia, musiikin sovittamista ja säveltämistä. Opitaan mm. sävellajit, intervallit, sointujen rakenne, sointukäännökset, reaalisointumerkintä ja nuottien aika-arvot. Lisäksi harjoitetaan rytmin ja melodian lukua ja kirjoitusta sekä kuunnellaan intervalleja ja sointuja. Työskentelyssä käytetään perinteisten menetelmien lisäksi eri soittimia ja käytännön esimerkkejä teoria-asioiden konkretisoimiseksi. Jos opiskelijalla on vankka musiikinteoria- ja säveltapailupohja, voi kurssin suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä.

Kitara tai basso

Kurssin tavoitteen on ryhmä ja/tai yksilöopetuksen kautta auttaa opiskelijaa kehittymään kitaran- tai bassonsoitossa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan soittotaitoa ja yleistä muusikkoutta. Tavoitteena on korvakuulosoiton ja improvisoinnin harjoittaminen sekä tavanomaisten sointujen, sointukulkujen, komppien ja tyylilajien vähittäinen hallitseminen – ts. sujuva, tyylinmukainen ja luova säestyssoitto.

 

Sámi-Music-Academy-teacher-Veli-Pekka-Puttonen

Lisätietoa lukion kursseista

Veli-Pekka Puttonen

musiikinopettaja
puh. +358 50 406 3072
veli-pekka.puttonen@sogsakk.fi