Koulutusta

Saamelainen musiikkiakatemia (Sámi musihkkaakademiija) koulutusohjelman opinnot painottavat musiikkielinkeinossa toimimista, joka saamelaisalueella vaatii joustavuutta ja monitaitoisuutta. Sámi musihkkaakademiija kehittää myös musiikin harrastamista painopisteen ollessa perinteisissä saamelaisissa vokaalimusiikkilajeissa.

Musiikista ammatti

Saamelainen musiikkiakatemia kouluttaa musiikin alan osaajia musiikkielämän kaikille osa-alueilla. Saamelainen perinteinen ja moderni musiikki kiinnostavat yhä laajemmin ympäri maailmaa, joten musiikkialalla onkin tarvetta monenlaiselle musiikin ammattilaiselle.

Saamelaismusiikin koulutusohjelma

Saamelaisen musiikkiakatemian toiminnan perusta on korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin koulutusohjelma, joka perehdyttää opiskelijat perinteisiin saamelaisiin vokaalimusiikkilajeihin ja niiden paikallisiin erityispiirteisiin sekä laajasti koko musiikkialan toimintatapoihin.

Sámi allaskuvlan musiikin opetus

Norjan Kautokeinossa sijaitsevassa Saamelaisessa korkeakoulussa koulutetaan varhaiskasvattajia ja opettajia. Saamelainen musiikkiakatemia tuottaa korkeakoululle laadukasta musiikinopetusta, jota annetaan periodiopetuksena.

Saamelaislukio ja musiikki

Saamelainen musiikkiakatemia tarjoaa toisen asteen musiikin kursseja Utsjoen saamelaislukion kanssa. Molemmilla osapuolilla on vahva halua lisätä tulevaisuudessa musiikin ja erityisesti saamelaismusiikin kurssitarjontaa.

Saamelaisen musiikkiakatemian opiskelijatarinoita