Saamelainen musiikkiakatemia (Sámi musihkkaakademiija) hanke

Saamelainen musiikkiakatemia luo verkoston, joka säilyttää, vahvistaa ja kehittää perinteistä ja modernia saamelaismusiikkia toimeentulona. Verkoston toimijoita ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus (Suomi), Saamelainen korkeakoulu (Norja) ja Utsjoen kunta (Suomi). Hanketta rahoittavat Interreg Pohjoinen Sápmi, Lapin liitto, Saamelainen korkeakoulu, Pohjoiskalotinneuvosto ja Utsjoen kunta.

Yhteistyökumppanit kuvina
Saamen musiikkiakatemian logo

Sámi musihkkaakademiija Saamelainen musiikkiakatemia -hanke

Hankkeen tuensaajat ovat Utsjoen kunta, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Sámi allaskuvla

Hankeaika on 1.1.2018-30.9.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti on 839 390 EUR

Mistä hankkeessa on kyse?

Hankkeen tavoitteena on, että Saamelaisesta musiikkiakatemiasta tulee vakituinen saamelaismusiikin kouluttaja. Saamelaismusiikkiin liittyvää perinne- ja uutta tietoa siirretään laajalti saamelaisalueella vahvistaen saamelaiskulttuuria ja –identiteettiä.  Koulutuksessa on vahva paino kulttuuriyrittäjyydessä ja saamelaisesta modernissa musiikissa, jotta oppilaat työllistyvät musiikin alalla tulevaisuudessa. Koulutuksien pääpaino on perinteisen ja muun saamelaismusiikin opintojen antamisessa, erityisesti perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajien elvytyksessä. Koulutus on ketterä, se järjestetään joustavasti tarpeiden mukaan.

Saamelainen korkeakoulu

Hankkeessa kehitetään pedagogisia ratkaisuja yhdessä Sámi allaskuvlan, Saamelaisen korkeakoulun, kanssa siihen, miten perinteistä saamelaismusiikkia voidaan opettaa kaikille ikäryhmille. Sámi allaskuvlan kasvatusalan opiskelijoille koostetaan musiikin koulutuspaketti, joka toteutetaan lähiopetuksena. Sámi allaskuvlan kanssa kehitetään ja järjestetään perinteisiä saamelaisia vokaalimusiikkilajeja käsittelevä seminaari, jonka tarkoituksena on tarjota keskustelufoorumi saamelaismusiikkialan toimijoille. Samalla luodaan digitaalinen keskusteluverkosto saamelaismuusikoille.  Saamelainen musiikkiakatemia tarjoaa Utsjoen saamelaislukiossa yhä enenevässä määrin saamelaismusiikin kursseja. Pitkäaikaisena visiona on perustaa julkisrahoitteinen saamelaismusiikkiyhtye.