Saamelaisen musiikkiakatemian esittely

Saamelaisessa musiikkiakatemiassa kehitetään ja luodaan koulutusverkosto, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa saamelaista musiikkia toimeentulona.

Saamelainen musiikkiakatemia kokoaa verkoston, jonka tarkoituksena on säilyttää, kehittää ja edistää perinteistä ja modernia saamelaismusiikkia. Saamelainen musiikkiakatemia kouluttaa saamenkielisiä musiikintekijöitä, kehittää musiikkikerhotoimintaa, luo uusia pedagogisia tapoja opettaa saamelaismusiikkia kouluissa ja päiväkodeissa ja tarjoaa Utsjoen lukiossa musiikin kursseja. Saamelainen musiikkiakatemia vahvistaa Sámi allaskuvlan saamelaismusiikin opetusta siten, että Sámi allaskuvla voi tarjota musiikin opetusta kasvatusalan opiskelijoilleen. Se kehittää Tenojokilaaksossa taiteen perusopetusta ja toteuttaa saamenkieltä ja kulttuuria elvyttäviä lasten ja nuorten musiikkileirejä.

Sámi musihkkaakademiija hanke

Saamelainen musiikkiakatemia luo verkoston, joka säilyttää, vahvistaa ja kehittää perinteistä ja modernia saamelaismusiikkia toimeentulona. Verkoston toimijoita ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus (Suomi), Saamelainen korkeakoulu (Norja) ja Utsjoen kunta (Suomi). Hanketta rahoittavat Interreg Pohjoinen Sápmi, Lapin liitto, Saamelainen korkeakoulu, Pohjoiskalotinneuvosto ja Utsjoen kunta.

Ota yhteyttä

Saamelainen musiikkiakatemia (Sámi musihkkaakademiija) toimii Utsjoen kirkonkylällä 1929 valmistuneessa vanhassa hirsitalossa, joka on kunnostettu 2014 musiikkitaloksi. Talo on osa Áilegas keskusta, joka toimii saamen kielen- ja kulttuurin elvyttäjänä ja vahvistajana. Sámi musihkkaakademiijan osoite on Utsjoentie 46 b.

Henkilökunta

Konsertit ja projektit

Saamelaisen musiikkiakatemian koulutuksen perustana on tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Konserteista ja muista projekteista saa kokemusta muusikon työstä. Oppilaat tekevät omaa musiikkia ja sovittavat vanhaa. Koulutusohjelmissa on tehty projektityönä musiikkivideoita, kehitetty musiikkipedagogiikkaa ja tuotettu oma konsertti.