Skuvlejupmi

Sámi musihkkaakademiija skuvlenprográmma oahpuin deaddu lea musihkkaealáhusas doaibmamis, mii sámeguovllus dárbbaša soddjilvuođa ja máŋggalágan čehppodaga. Sámi musihkkaakademiija ovddida maiddái musihkain buđaldeami ja deaddu das lea árbevirolaš sápmelaš vokálamusihkkašlájain.

Musihkas ámmát

Sámi musihkkaakademiija skuvle musihkkasuorggi čehpiid musihkkaeallima buot oassesurggiin. Sápmelaš árbevirolaš ja modeardna musihkka geasuhit ain viidáseappot miehtá máilmmi, nuba musihkkasuorggis leage dárbu máŋggalágan musihka ámmátolbmuide.

Sámemusihka skuvlenprográmma

Sámi musihkkaakademiija doaimma vuođđun lea alladási, riikkaidgaskasaš sámemusihka skuvlenprográmma, mii čiekŋuda stuđeanttaid árbevirolaš sámi vokálamusihkkašlájaide ja daid báikkálaš sierrasárgosiidda ja viidát oppa musihkkasuorggi doaibmavieruide.

Sámi allaskuvlla musihka oahpahus

Norggas Guovdageainnus lean Sámi allaskuvllas skuvlejit árabajásgeassiid ja oahpaheaddjiid. Sámi musihkkaakademiija buvttada Sámi allaskuvlii šlájalaš musihkaoahpaheami, mii addojuvvo periodaoahpahussan.

Sámelogahat ja musihkka

Sámi musihkkaakademiija fállá nuppi dási musihka kurssaid Ohcejoga sámelogahagain. Goappáge bealis lea nana hállu lasihit boahttevuođas musihka ja eandalii sámemusihka kursafálaldaga

Sámi musihkkaakademiija stuđeantamuitalusat