Konsearttat ja prošeavttat

Sámi musihkkaakademiija skuvlejumi vuođđun lea dahkan ja dan bokte oahppan. Konsearttain ja eará prošeavttain oažžu vásáhusa musihkkára barggus. Oahppit dahket iežaset musihka ja heivehit boares musihka. Skuvlenprográmmain leat dahkan prošeaktabargun musihkkavideoid, ovddidan musihkkapedagogihka ja buvttadan iežas konseartta.