Juoiggastit! -prošeakta álgá

Juoiggastit! lea jahkásaš prošeakta, man ruhtada Pohjoisimman Lapin Leader doaibmajoavku. Prošeavttas ovddiduvvo musihka ástoáiggedoaibman mánáide ja nuoraide. Váldodeaddu lea árbevirolaš sáme musihkas.

Almmuheapmi: lávlun ja ollislaš jietnageavaheapmi

Almmut dál iežat mielde lávlunoahpahussii man doallá Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Son válmmaštuvvá jagis 2021 autoriserejuvvon oppalaš jietnageavaheami oahpaheaddjin Complete Vocal Instituhtas Københámmanis. Joavkkus beasát oahpásnuvvat oppalaš jietnageavaheami teknihka bakte dasa, movt olbmo jietna doaibma ja beasát hárjehallat iešguđetlágan soundiid ja effeavttaid.

Ovttasbarggus lassidoarjja easkka gárvvásmuvvan oahppiide

Beaivi luoitá jo Ohcejogas ja avástallá lohkanjagi loahpa lahkoneami Sámi musihkkaakademiijas. Borgemánus ávvudat gárvánan oahppiid Sámi musihkkaakademiija festiválas. Beaivvi váldonásttit leat Sámi musihkkaakademiija oahppit, geat festivála konsearttain loaiddastit solo-prográmmaid ovttas ámmátmusihkkáriin. Spesiálaguossit festiválii bohtet Gaska-Bađaeatnama konservatoriijas. Álbmotmusihka lektor Pasi Porvari Gaska-Bađaeatnama konservatoriijas lea mielas ovttasbarggus. “Jurdageamet oahpuid mihttomeriin manne álggu rájes oktii."

Sámi musihkkaakademiija višuvdna

Sámi musihkkaakademiija lea lášmes, soddjilis ja máŋggabealat sámemusihkka skuvlejeaddji, mii lágida sámemusihkka skuvlejumi heivehemiin earálágan skuvlenlinnjáid, dievasmahttinskuvlejumi ja oanehis kurssaid dárbbu mielde. Doaibma lea nannosit fierpmáiduvvan oppa sámis go dan guovddášbáiki lea Ohcejogas.


Sámemusihkka

Sámemusihka ruohttasat leat čiekŋalasas árbevirolaš vokálamusihkkašlájain, mat leat nuortalaš leu’dd, anáraš livđe, davvisápmelaš luohti, gielddasápmelaš luv´dd, lullisápmelaš vuelie ja julevsápmelaš vuolle. Eará sámemusihka árbevirolaš vokálamusihkkašlájaid lassin gávdno buot eará musihkkagenrein rappas gitta dánsunmusihkkii.

Eambbo dás