Sami Kurppa – loahpahanfestivála kapeallameašttir

Sámi musihkkaakademiija festivála loahpaha lohkanjagi borgemánu 29. beaivve Ohcejogas. Sámi musihkkaakademiija loahpahanfestiválas táktasákki heailluha gieđastis máŋggabealat musihka ámmátolmmoš Sami Kurppa.

Sámi musihkkaakademiija festivála

Vuosttas Sámi musihkkaakademiija festivála ordnejuvvo 29.8.2020 Ohcejogas. Festivála sáhttá geahččat njuolggo sáddagis Sámi musihkkaakademiija YouTube-kanálas. Festivála váldoartisttat leat Sámi musihkkaakademiija oahppit, geat lávkejit lávddi ala iežat solo-prográmmaiguin ja ámmátmusihkkáriiguin. Koronadili dihte eat váldde olbmuid sisa muhto lágidit livestream festivála man streamet youtube kanava bokte.

Ovttasbarggus lassidoarjja easkka gárvvásmuvvan oahppiide

Beaivi luoitá jo Ohcejogas ja avástallá lohkanjagi loahpa lahkoneami Sámi musihkkaakademiijas. Borgemánus ávvudat gárvánan oahppiid Sámi musihkkaakademiija festiválas. Beaivvi váldonásttit leat Sámi musihkkaakademiija oahppit, geat festivála konsearttain loaiddastit solo-prográmmaid ovttas ámmátmusihkkáriin. Spesiálaguossit festiválii bohtet Gaska-Bađaeatnama konservatoriijas. Álbmotmusihka lektor Pasi Porvari Gaska-Bađaeatnama konservatoriijas lea mielas ovttasbarggus. “Jurdageamet oahpuid mihttomeriin manne álggu rájes oktii."

Sámi musihkkaakademiija višuvdna

Sámi musihkkaakademiija lea lášmes, soddjilis ja máŋggabealat sámemusihkka skuvlejeaddji, mii lágida sámemusihkka skuvlejumi heivehemiin earálágan skuvlenlinnjáid, dievasmahttinskuvlejumi ja oanehis kurssaid dárbbu mielde. Doaibma lea nannosit fierpmáiduvvan oppa sámis go dan guovddášbáiki lea Ohcejogas.


Ruhtadeaddjit ja ovttasbargoguoimmit

Sámi musihkkaakademiija čohkke fierbmádaga mii seailluha, nanne ja ovddida sihke árbevirolaš ja modeardna sámi musihka.

Sámemusihkka

Sámemusihka ruohttasat leat čiekŋalasas árbevirolaš vokálamusihkkašlájain, mat leat nuortalaš leu’dd, anáraš livđe, davvisápmelaš luohti, gielddasápmelaš luv´dd, lullisápmelaš vuelie ja julevsápmelaš vuolle. Eará sámemusihka árbevirolaš vokálamusihkkašlájaid lassin gávdno buot eará musihkkagenrein rappas gitta dánsunmusihkkii.

Eambbo dás

Sámi musihkkaakademiija - stuđeantamuitalusat