Yhteistyöstä lisäpontta vastavalmistuville

Aurinko laskee jo Utsjoella enteillen koulutuksen lähenevän päätöstään Saamelaisessa musiikkiakatemiassa. Elokuussa juhlistetaan valmistuvia opiskelijoita Sámi musihkkaakademiija festiválilla. Päivän päätähdet ovat Sámi musihkkaakademiijan opiskelijat, jotka festivaalin konserteissa esiintyvät omilla soolo-ohjelmillaan ammattimuusikoiden kanssa. Erityisvieraat festiválille saapuvat Keski-Pohjanmaan konservatoriosta. Kansanmusiikin lehtori Pasi Porvari Keski-Pohjanmaan konservatoriolta on mielissään koulunsa ja musiikkiakatemian yhteistyöstä.  ”Ajatuksemme opintojen tavoitteista menivät alusta asti yksiin."

Keski-Pohjanmaan konservatorio on uusi yhteistyökumppani Akatemialle. Pian valmistuvat oppilaat Anna Morottaja, Anna Lumikivi, Heli Aikio ja Laura Tapiola ovat loppukonsertin yhteydessä suorittamassa näyttötutkintoa konservatoriolle. Opettaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman on tyytyväinen opinahjojen keskinäiseen toimintaan sekä eväisiin, jotka kumppanuus konservatorion kanssa antaa. ”Keski-Pohjanmaan konservatorion myötä opiskelijat saavat valtakunnallisen todistuksen toisen asteen muusikon tutkinnosta. Se on vahva näyttö musiikkialalla. Kyseessä on uudenlainen yhteistyö ja nyt ensi kertaa todistuksessa lukee pääaineena saamelaiset vokaalimusiikkilajit. Tämä siis kunhan näyttö on myös hyväksytty!”, naurahtaa Näkkäläjärvi-Länsman.   

Loppukonserttiin saapuva lautakunta arvioi opiskelijakohtaisesti työtehtävän suunnittelua, toteutusta ja muusikkona toimimista. Musiikkiohjelmiston valmistamisen näyttö suoritetaan jo huhtikuun aikana. Siinä oppilas sovittaa joko oman kappaleensa tai cover-kappaleen itsenäisesti, mutta musiikkiakatemian opettajien ja Keski-Pohjanmaan konservatorion tuella.

Viime viilausta

Näkkäläjärvi-Länsman on jo näyttötutkinnon suhteen huojentunut, vaikka valmistautumista ja viimeistelyä on vielä edessä. ”Hienoa, että tämä toteutuu. Saamelaisen musiikkiakatemian osaaminen tunnustetaan tämän yhteistyön myötä,” toteaa Näkkäläjärvi-Länsman. Kansanmusiikin lehtori Pasi Porvari Keski-Pohjanmaan konservatoriolta on myös mielissään yhteistyöstä.  ”Ajatuksemme opintojen tavoittesta menivat alusta asti yksiin. Aiemmat tutkinnot ja työkokemus musiikin alalta yhdistettynä Saamen Musiikkiakatemian oivallisesti räätälöidyn opintopaketin kanssa ovat antaneet opiskelijoille valmiudet toisen asteen näyttötutkinnon suorittamiseen. Jokaisen opiskelijan kanssa on täällä Kokkolassa kartoitettu olemassa oleva osaaminen (HOKS), jota täydennetään kevään aikana. Yhteistyö on ollut hedelmällistä ja toivon, että saamelaismusiikin koulutus Utsjoella jatkuu”, tiivistää Porvari.

”Ei töitä tehdä papereilla, mutta työnhakutilanteessa niillä on merkitystä.”

Yksi pian valmistuvista opiskelijoista on Heli Aikio, jolla oli alusta asti suunnitelmissa näyttötutkinnon tekeminen. Nyt hän odottaa innolla tulevaa festivaalia ja lopullista koetta. ”Teen muusikon perustutkintoa Keski-Pohjanmaan konservatorioon, joten elokuun soolokonsertti ja sen suunnittelu ovat osa näyttöä. Näyttötutkintoon kuuluu eri osa-alueita, kuten muusikkona toimiminen. Musiikintekijänä myös sävellystyö sisältyy omaan näyttööni. Lisäksi konservatorion opintoihin kuuluu kestävän kehityksen kurssi,” kertoo Aikio. Oppilaat tekevät päätöskonsertista juuri oman näköisensä, ja Aikiolla se merkitsee inarinsaamen kielen ja perinteen kuulumista. ”Saamelaismusiikkiopinnot näkyvät ohjelmiston valmistamisessa, missä olen yhdistänyt livđeperinteen sekä omat inarinsaamenkieliset laulut,” valaisee Aikio tulevaa konserttiaan.

Heli Aikio

Uteliaisuus ja jatkuva uuden oppiminen kuuluu olennaisesti musiikkialalla pelin henkeen, eikä jämähtämiselle ole sijaa. Keväällä valmistuvat opiskelijat aikovat jatkaa musiikkialalla joko työssään tai freelancer-muusikkona, tai osittain kumpaakin. ”Tällä alalla ei töitä tehdä papereilla, mutta työnhakutilanteessa niillä on merkitystä.

Ammattilaisille tarvetta

Toivottavasti moni myös jatkokouluttautuu. Minäkin opiskelen jatkuvasti. Olen säännöllisesti mukana Complete Vocal Instituten koulutuksissa”, kertoo Näkkäläjärvi-Länsman. ”Kaksi vuotta opintoja on vasta alku vankalle ammattitaidolle, mille on kyllä tarvetta. Ammattilaisia ja pedagogeja tarvitaan tulevaisuudessa niin musiikkiopetuksessa kuin ylipäätään Saamenmaalla. Näin saadaan turvattua saamelaiset musiikkilajit. Vaikka musiikkiakatemian tulevaisuus on vielä avoinna, musiikin ja sen opetuksen tärkeys ei muutu ja uskon, että olemme tavoittaneet vasta murto-osan lahjakkaista muusikoista,” Näkkäläjärvi-Länsman päättää.


Lue myös