Inuit&Sámi

Kanadan Nunavut Sivuniksavut ohjelman inuitopiskelijat  yhdessä Sámi musiikkiakatemian opiskelijoiden kanssa esittävät inuittien rumputanssia, urheilua ja kurkkulaulua sekä saamelaismusiikkia Utsjoensuun koulun salissa tiistaina 7.5.2019 klo 18-19

Kanada Nunavut Sivuniksavut prográmma inuitstudeanttat ovttas Sámi musihkkaakademiija studeanttain čájehit inuihtaid rumbudánssa, stohkosiid ja čottalávluma sihke sámemusihkka Ohcejotnjálmmi skuvlla sáles
Maŋŋebargga 7.5.2019 dmu 18 /// Kanadan Nunavut Sivuniksavut ohjelman inuitopiskelijat  yhdessä Sámi musiikkiakatemian opiskelijoiden kanssa esittävät inuittien rumputanssia, urheilua ja kurkkulaulua sekä saamelaismusiikkia Utsjoensuun koulun salissa

Ma/Ti 7.5.2019 dii/klo 18-19

Sámi Siida guossoha gáfiid konseartta maŋŋá./ Sámi Siida tarjoaa kahvit konsertin jälkeen

Sisabeassán nuvttá/Ilmainen sisäänpääsy
Buresboahtin! / Tervetuloa

Konsearta lea oassi Sámi musihkkaakademiija –prošeavtta oahpuid. Fierbmádaga doaibmit leat Sámi oahpahusguovddáš, Sámi allaskuvla ja Ohcejoga gielda. /// Konsertti liittyy Sámi musihkkaakademiija –hankkeen opintoihin. Hankkeen toimijat ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelainen korkeakoulu ja Utsjoen kunta.

www.samimusihkkaakademiija.org

Sámi musihkkaakademiija: YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Messenger

Tutustu Saamen musiikkiakatemian opiskelijoihin