Gávdnon /// Löytyneet luođit ja livđeh

Opiskelijoiden löytynyttä oman suvun perinnemusiikkia Sámi musihkkaakademiijassa 17.4.2019, klo 18

Saamen musiikkiakatemian konserttilehtinen

Aimo Aikio
Heli Aikio
Mihkku Laiti
Pauli Saijets
Jouna Raudasoja
ja oahpaheaddjit/opettajat Ulla Pirttijärvi-Länsman, Marko Jouste ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Sisabeassán nuvttá/Ilmainen sisäänpääsy

Buresboahtin! / Pyereest puáttim! / Tervetuloa!

Konsearta lea oassi Sámi musihkkaakademiija –prošeavtta oahpuid. Fierbmádaga doaibmit leat Sámi oahpahusguovddáš, Sámi allaskuvla ja Ohcejoga gielda. /// Konsertti liittyy Sámi musihkkaakademiija –hankkeen opintoihin. Hankkeen toimijat ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelainen korkeakoulu ja Utsjoen kunta.

www.samimusihkkaakademiija.com
Sámi musihkkaakademiija: YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Messenger

Tutustu Saamen musiikkiakatemian opiskelijoihin