Yhteistyökumppanit kuvina

Festivaali siirretään elokuulle – Sámi musihkkaakademiijassa harjoitellaan konsertteihin

-On tietenkin selvää, että tässä tilanteessa emme voi järjää festivaalia keväällä., kertovat hankepäällikkö Kati Eriksen ja johtava opettaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Sámi musihkkaakademiijan ensimmäinen festivaali oli tarkoitus järjestää 16.5., mutta nyt on päätetty, että se järjestetään elokuun 29. päivä. – Emme tiedä vielä, että voiko festivaali olla yleisötapahtuma vai striimaammeko festivaalin, mutta siitä tiedotamme myöhemmin. Varmaa on kuitenkin, että festivaali järjestetään, jatkaa Kati.

Uutta saamenkielistä musiikkia

Saamelaisen musiikkiakatemian opiskelijat Aimo Aikio, Heli Aikio ja Anna Lumikivi julkaisevat uusia kappaleita, jotka he ovat tämän lukuvuoden aikana tehneet. Kappaleet on tehty saamelaismusiikin opintoihin kuuluvana valinnaisena projektina, jonka he ovat toteuttaneet lukuvuoden aikana. Projektissa opiskelijat ovat säveltäneet, sanoittaneet ja yhdessä muusikoiden kanssa tehneet sovitukset kappaleille. Tuloksena on kaksi inarinsaamenkielistä ja yksi koltansaamenkielinen kappale. Kappaleet alkavat soimaan YLE Sápmin radio-ohjelmissa ennen pääsiäistä ja myöhemmin keväällä kappaleet julkaistaan netissä.

Saamelaisen musiikiakatemian visio

Saamelainen musiikkiakatemia on ketterä, joustava ja monipuolinen saamelaismusiikin kouluttaja, joka järjestää saamelaismusiikin koulutusta räätälöiden erilaisia koulutuslinjoja, täydennyskoulutusta ja lyhytkursseja tarpeen mukaan.


Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Saamelainen musiikkiakatemia (Sámi musihkkaakademiija) hanke kehittää verkostoa, jonka tarkoituksena on säilyttää, vahvistaa ja kehittää perinteistä ja modernia saamelaismusiikkia.

Saamelaismusiikki

Saamelaismusiikin juuret ovat syvällä perinteisissä saamelaisissa vokaalimusiikkilajeissa, joita ovat kolttasaamelainen leu’dd, inarinsaamelainen livđe, pohjoissaamenkielinen luohti, kildininsaamelainen luv´dd, eteläsaamelainen vuelie ja luulajansaamelainen vuolle. Muuta saamelaismusiikkia perinteisten vokaalimusiikkilajien lisäksi löytyy kaikista mahdollisista musiikkigenreistä räpistä humppaan.

Lue lisää

Saamelainen musiikkiakatemia – opiskelijatarinoita: